Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Dzień Białej Wstążki - działania na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet

Statystyki

Dzień Białej Wstążki to australijska kampania mająca na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet poprzez współpracę z mężczyznami i chłopcami w celu wprowadzania zmian. Obecnie mamy do czynienia z ogólnoświatowym kryzysem przemocy domowej, a statystyki są zatrważające.

W Australii

 • Co tydzień jedna kobieta umiera z rąk obecnego lub byłego partnera (Institute of Health and Welfare, 2018).
 • Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony kogoś im znanego (Australian Bureau of Statistics, 2013). Przemoc wobec kobiet nie tylko wpływa bezpośrednio na daną osobę, ale także na jej dzieci.
 • Jedno na czworo dzieci jest narażone na przemoc domową (Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse, 2011).

Te liczby są niezwykle niepokojące i oznaczają, że musi nastąpić zmiana w sposobie, w jaki patrzymy na przemoc domową, zajmujemy się nią i podchodzimy do niej. Pomyśl o tym....... Oznacza to, że prawdopodobnie znasz lub poznasz kogoś, kto jest dotknięty przemocą domową - i możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy.

Czym jest przemoc wobec kobiet?

Pierwszym krokiem w zapobieganiu przemocy wobec kobiet jest zrozumienie jej płciowej natury. White Ribbon Australia wykorzystała definicję ONZ dotyczącą przemocy wobec kobiet: "Każdy akt przemocy ze względu na płeć, który powoduje lub może powodować fizyczną, seksualną lub psychologiczną krzywdę lub cierpienie kobiet, w tym groźby takich czynów, przymus lub arbitralne pozbawienie wolności, niezależnie od tego, czy ma miejsce w życiu publicznym czy prywatnym". Przemoc wobec kobiet wpływa na samopoczucie kobiety, ludzi, społeczeństwo i społeczność wokół niej, a także na jej udział w życiu społecznym. Kobiety są o wiele bardziej narażone na przemoc seksualną i przemoc ze strony intymnego partnera, a także są bardziej narażone na strach, pobyt w szpitalu lub śmierć z rąk intymnego partnera.

Czym jest Dzień Białej Wstążki?

Celem Dnia Białej Wstążki jest zapobieganie przemocy domowej oraz praca nad zmianą postaw i zachowań, które prowadzą do przemocy wobec kobiet. Wizją Dnia Białej Wstążki jest stworzenie narodu, który "szanuje kobiety, w którym każda kobieta żyje w poczuciu bezpieczeństwa, wolna od wszelkich form przemocy ze strony mężczyzn". Celem organizacji jest współpraca z mężczyznami, aby położyć kres przemocy mężczyzn wobec kobiet. White Ribbon Australia działa na rzecz, edukacji i badań nad przemocą wobec kobiet. Jest to największy na świecie ruch angażujący mężczyzn i chłopców w walkę z przemocą wobec kobiet.

Rodzaje nadużyć

W rzeczywistości istnieje wiele różnych rodzajów przemocy i wszystkie są absolutnie niedopuszczalne. Problem jest jednak złożony - wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są w agresywnych związkach, ponieważ przemoc może przybierać tak różne formy.

 • Przemoc fizyczna jest tym, co większość ludzi ma na myśli, kiedy myśli o przemocy wobec kobiet. Ten rodzaj przemocy może zaczynać się powoli i bez rozgłosu, od pozornie łagodnego wyrażenia gniewu (np. spoliczkowania), a z czasem stawać się coraz bardziej intensywny.
 • Nadużycia finansowe mogą być dość subtelne i mają miejsce, gdy sprawca stopniowo przejmuje kontrolę nad kontami bankowymi. Może zaczynać się od "Och, on po prostu bardzo liczy się z pieniędzmi", ale z czasem nasila się poprzez takie zachowania, jak ograniczanie wydatków, uniemożliwianie partnerowi pracy itp.
 • Przemoc emocjonalna. Chociaż nie pozostawia fizycznych blizn, skutki przemocy emocjonalnej mogą mieć straszne, trwające całe życie skutki. Może to polegać na odebraniu komuś niezależności, pewności siebie i poczucia własnej wartości. Celem tego zachowania jest utrzymanie władzy i kontroli w związku i obejmuje takie zachowania jak obwinianie partnera za wszystkie problemy, grożenie samobójstwem, upokarzanie w Internecie i zawstydzanie go przed przyjaciółmi i rodziną.
 • Przemoc słowna odgrywa ogromną rolę w przemocy emocjonalnej i może obejmować zachowania takie jak przezywanie, krytykowanie i przeklinanie w miejscach publicznych lub w domu.
 • Przemoc społeczna obejmuje uniemożliwianie danej osobie spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną oraz celowe izolowanie jej społecznie - również w celu zdobycia władzy i kontroli. Obejmuje to monitorowanie rozmów telefonicznych, krytykowanie przyjaciół i rodziny oraz decydowanie o tym, z kim można spędzać czas.
 • Wykorzystywanie seksualne obejmuje każdą formę wymuszonej lub niechcianej aktywności seksualnej, która może polegać na użyciu siły fizycznej, groźby lub wykorzystaniu bez zgody. Nadużycia seksualne mogą obejmować gwałt, niechciane dotykanie i używanie obelg poniżających seksualnie.
 • Inne rodzaje nadużyć obejmują: nadużycia duchowe, wykorzystywanie posagu, wykorzystywanie osób starszych i przymus reprodukcyjny.

Oznaki nadużycia w związku

Nie zawsze łatwo jest rozpoznać, czy Ty lub ktoś, kogo znasz, jest w związku z przemocą, ponieważ może się ona objawiać na wiele różnych sposobów. Zachowania sprawcy są typowe dla zazdrości, zaborczości, odtrącania, gróźb i przemocy, które występują w takich związkach. Niektóre typowe oznaki to:

 • Kontrolowanie - pod względem pieniędzy, ubrań, tego, z kim się spotyka
 • Fizyczna napaść i krzyki
 • Ciągła krytyka - inteligencji, wyglądu, zdrowia psychicznego.

Co robić, jeśli myślisz, że jesteś w związku, w którym dochodzi do przemocy?

Może być naprawdę trudno przyznać się do tego, że jest się w krzywdzącym związku, ale jest to pierwszy krok do szukania pomocy. Proszę pamiętać, że nikt nie zasługuje na takie traktowanie, a raczej Ty zasługujesz na miłość i szacunek. Być może obawiasz się szukać pomocy z powodu kontroli partnera nad Tobą, ale oto kilka sposobów, w jaki możesz szukać pomocy:

 • Infolinie: istnieje wiele dostępnych infolinii.
 • Lokalne usługi: bardzo pomocne może być również znalezienie lokalnych usług, które mogą udzielić wsparcia.
 • Porozmawiaj z przyjacielem: znajdź kogoś bliskiego, z kim możesz bezpiecznie porozmawiać o swoich doświadczeniach. Rozmowa z przyjacielem może pomóc Ci rozładować niektóre z Twoich trudności i uwolnić Cię od obciążeń psychicznych. Przyjaciel może również pomóc w szukaniu profesjonalnej pomocy.

Jak wspierać kogoś, kto jest w związku z przemocą?

Wspieranie osoby, która podejrzewa lub wie, że jest/była w związku z przemocą, może być trudne. Przede wszystkim należy być otwartym i słuchać tej osoby - nie należy spieszyć się z udzielaniem rad; osoba ta potrzebuje kogoś, kto ją wysłucha. Dla Ciebie, patrzącego z zewnątrz, odejście może być oczywistą decyzją. Osoba pozostająca w krzywdzącym związku może mieć poczucie, że musi w nim pozostać z kilku powodów, takich jak dzieci, brak niezależności lub innego wsparcia finansowego, czy też własne uczucia. Choć może być trudno to usłyszeć, bądź wspierający, zachęcający i szczery. Osoby te potrzebują nadziei, że sprawy przybiorą lepszy obrót. Zaoferuj pomoc w skontaktowaniu się z organizacjami pomocowymi, nie będąc przy tym zbyt nachalnym.