Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Problemy psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu i metody ich rozwiązywania

problemy psychologiczne uzależnionych

Ocena terapii poznawczej na podstawie własnych badań.

Zaprezentowane w artykule badania dostarczają danych, na podstawie których można bardzo wcześnie przewidzieć wystąpienie problemów alkoholowych. Wskazują one, że u osób z problemem alkoholowym występuje pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń prowadzący do wyuczonej bezradności i depresji.

Obecnie problemy alkoholowe w tym alkoholizm rozpoznaje się po kilku lub kilkunastu latach używania lub nadużywania alkoholu przez dane osoby głównie po rodzaju interakcji człowieka z alkoholem. Decydującym kryterium jest tutaj utrata kontroli nad ilością i częstotliwością picia alkoholu, picie go pomimo doświadczania dotkliwych szkód zdrowotnych, ogólnospołecznych, psychicznych. Można powiedzieć, że jest to rozpoznanie po szkodzie.

Alkoholizm w fazie utajenia to propozycja nowej strategii diagnostycznej. Stwierdzając u osoby występowanie czynników ryzyka można przewidzieć skutki kontaktu tej osoby z alkoholem. Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej poprzedza wystąpienie problemów z alkoholem. Nadpobudliwość psychoruchową można stwierdzić u dzieci bardzo wcześnie na podstawie obserwacji ich zachowania. Innym czynnikiem ryzyka łatwym do diagnozowania jest środowisko życia osoby.

Badania wykazały, że w przypadku osób mających problem z alkoholem w ich domu rodzinnym używano i nadużywano alkoholu, często odbywały się tam awantury pijackie. Brak dojrzałości społecznej i nieumiejętność współżycia w grupie, skłonność do reakcji impulsywnych, drażliwość, podejrzliwość, nieufność, zachowania agresywne również nie stwarzają problemów diagnostycznych i mogą być rozpoznane bardzo wcześnie. Do badania pesymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń i wyuczonej bezradności można stosować kwestionariusz M. Seligmana - wersję dla dzieci.

Badanie to umożliwia bardzo wczesne rozpoznanie zagrożenia powstawania stanów depresyjnych, które są bardzo silnym czynnikiem ryzyka występowania problemów alkoholowych w tym samego uzależnienia alkoholowego. Terapia poznawcza oparta na teorii wyuczonej bezradności M.Seligmana skutecznie obniża natężenie problemów psychologicznych, które utrudniają pomyślne rozwiązywanie problemów alkoholowych. Rozwiązując problemy psychologiczne  zapobiegamy problemom alkoholowym a osobom uzależnionym pomagamy powracać do zdrowia.