Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Dlaczego program odwykowy jest najlepszą opcją dla mojego syna lub córki?

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma problem z narkotykami opioidowymi, nie czekaj, aby znaleźć wysokiej jakości program odwykowy. Zgony z powodu leków związanych z opioidami wzrosły do rekordowego poziomu w 2014 roku, zwiększając się o 14% w ciągu zaledwie jednego roku, według Centers for Disease Control and Prevention. Badanie młodych, miejskich użytkowników narkotyków przeprowadzone w latach 2008-2009 wykazało, że 86% używało opioidowych środków przeciwbólowych niemedycznie przed użyciem heroiny. W 2014 r. w całym kraju odnotowano 10 574 ofiary śmiertelne związane z heroiną.

Aby Twój syn lub córka nie stali się kolejną statystyką, znalezienie dla nich leczenia jest najlepszym rozwiązaniem. Oto kilka elementów skutecznego, kompleksowego planu.

Detoks

W programie odwykowym detoks jest pierwszym krokiem w budowaniu silnych podstaw powrotu do zdrowia. Dla Twojego syna lub córki, jedną z największych przeszkód w leczeniu mogą być objawy odstawienia.

Nadzorowany medycznie detoks pomaga powoli i ostrożnie odzwyczajać osoby od narkotyków. Przepisane leki kontrolują objawy odstawienia. Odżywianie jest również monitorowane, zapewniając, że Twój syn lub córka będzie fizycznie w stanie kontynuować leczenie.

Program stacjonarnego odwyku od narkotyków

Dla większości, intensywny program leczenia stacjonarnego jest zalecany następny krok do odwyku narkotykowego. Programy stacjonarne wymagają, aby uczestnicy żyli w centrum leczenia. Długość czasu zależy od ciężkości uzależnienia i stanu osoby. Uczestnicy codziennie uczestniczą w intensywnym, skoncentrowanym doradztwie i terapii.

Jakość opieki stacjonarnej zazwyczaj:

 • Niższe wskaźniki nawrotów u osób uczęszczających na programy stacjonarne w porównaniu z tymi, które uczęszczają na programy ambulatoryjne
 • Zapewnia wsparcie i strukturę przez całą dobę
 • Daje pacjentom stały dostęp do specjalistów od uzależnień, doradców, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek i pracowników socjalnych
 • Usuwa pokusy i rozproszenia związane z substancjami poprzez wyeliminowanie ich dostępności
 • Izoluje użytkownika od przyjaciół narkotyków i kumpli od picia
 • Daje użytkownikowi szansę na uzyskanie ulgi i przegrupowanie się z negatywnych sytuacji rodzinnych i życiowych
 • Koncentruje się na odżywianiu
 • Przepisuje leki podawane pod ścisłym nadzorem, aby monitorować ich działanie i w razie potrzeby szybko wprowadzać zmiany.

Ambulatoryjny program odwyku od narkotyków

Leczenie ambulatoryjne jest mniej intensywną formą odwyku i zazwyczaj kosztuje mniej. Uczestnicy nie mieszkają w ośrodku, ale uczęszczają na zajęcia w ciągu dnia lub wieczorem.

Osoby, które ukończyły leczenie w ośrodku stacjonarnym, mogą korzystać z usług opieki po zakończeniu leczenia w przychodni ambulatoryjnej. Niektóre programy ambulatoryjne zajmują się zaburzeniami medycznymi i psychicznymi lub wydają leki podtrzymujące.

Osoby, które mają nieelastyczne konflikty w pracy, silne systemy wsparcia i łagodniejsze uzależnienia, mogą rozważyć leczenie ambulatoryjne jako pierwszą opcję. Jeśli jednak samokontrola dziecka w zakresie używania substancji stanowi problem, leczenie ambulatoryjne nie jest zalecane.

Leczenie ambulatoryjne pomaga w następujący sposób:

 • Zajmuje się wszelkimi zaburzeniami funkcjonowania (brak pracy, działalność przestępcza, relacje rodzinne).
 • kładzie nacisk na krótkoterminowe cele behawioralne, pomagając w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami, aby uniknąć używania substancji i zachować trzeźwość
 • Zapewnia narzędzia socjalizacji i wsparcia rówieśniczego poprzez spotkania grupowe
 • Promuje życie bez nadużywania substancji.

Opieka po zakończeniu leczenia

Osoby nadużywające substancji potrzebują wskazówek i nadzoru, aby skutecznie prowadzić trzeźwe życie po zakończeniu stacjonarnych/ ambulatoryjnych programów odwykowych. Opieka po zakończeniu programu pomaga w zapobieganiu nawrotom i zapewnia ciągłe wsparcie podczas przechodzenia do codziennego życia.

Opieka po odwyku pomoże Twojemu synowi lub córce:

 • nauczyć się zapobiegania nawrotom
 • rozwinąć umiejętności w zakresie nawiązywania relacji, umiejętności społeczne i zawodowe
 • radzić sobie z emocjami i wyzwalaczami
 • Utrzymać życie wolne od substancji dzięki wsparciu rówieśników