Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Mokry Mózg: Psychoza w późnym stadium alkoholizmu

Istnieje wiele problemów zdrowotnych związanych z dużym spożyciem alkoholu. Jedną z najbardziej wyniszczających chorób jest zespół Wernicke-Korsakoffa, znany również jako mokry mózg. Mokry mózg dotyka częściej mężczyzn niż kobiety, a osoba cierpiąca na tę chorobę ma 10-20% szans na wczesną śmierć. Zaprzestanie spożywania alkoholu, gdy ciało i mózg są od niego uzależnione, może doprowadzić do śmierci. Osoby cierpiące na zespół Wernicke-Korsakoffa muszą być monitorowane medycznie w ramach programu detoksykacji alkohol owej, po którym następuje długoterminowe leczenie w ośrodku stacjonarnym w celu wyzdrowienia.

Mokry mózg

Mokry mózg

Co to jest mokry mózg?

Zespół Wernicke-Korsakoffa (mokry mózg) ma dwa etapy rozwoju i został nazwany na cześć odkrycia przez dwóch psychiatrów, dr Wernicke i dr Korsakoffa.

Zidentyfikowane przez dr Wernickego objawy są pierwszym etapem mokrego mózgu. Odkrył on, że przewlekłe używanie alkoholu przez długi okres czasu powoduje niedobór tiaminy (witaminy B-1). Niedobór witaminy B-1 zaburza pracę układu nerwowego, mózgu, serca, układu pokarmowego i mięśni. Objawy choroby Wernickego to:

 • Paraliż ruchów gałek ocznych
 • Niezdolność do koordynowania ruchów mięśni
 • dezorientacja umysłowa
 • Dziury i krwawienie w mózgu

Dr Korsakoff, rosyjski psychiatra, napisał serię artykułów, w których badał zaburzenia pamięci u osób cierpiących na alkoholizm. Zespół Korsakoffa jest drugim stadium mokrego mózgu i rozwija się, gdy objawy Wernickego pozostają nieleczone. Objawy zespołu Korsakoffa to:

 • Zaburzenia pamięci
 • Psychoza (halucynacje wzrokowe i słuchowe).

Alkoholicy w schyłkowym stadium alkoholizmu prezentują niedostateczną higienę, niedożywienie i odwodnienie. Ten brak dbałości o siebie w połączeniu z przewlekłym nadużywaniem alkoholu przyczynia się do rozwoju zespołu Wernicke-Koraskoffa. Zespół Wernickego-Koraskoffa jest stopniowym procesem uszkodzenia mózgu i najczęściej jest nieodwracalny.

Objawy mokrego mózgu

Choroba alkoholowa jest wszechogarniająca. Organizm alkoholika uzależnił się od alkoholu, a bez niego zaczyna odstawiać alkohol. Myśli związane z alkoholem i kompulsywne używanie alkoholu są częścią cyklu uzależnienia, który nadal wywiera negatywny wpływ na ciało i mózg. U alkoholików, którzy osiągnęli końcowe stadium alkoholizmu, może wystąpić zespół Wernicke-Koraskoffa. Objawy zespołu Wernicke-Koraskoffa to:

 • Przypominanie sobie rzeczy, które się nie wydarzyły (konfabulacja)
 • Zataczanie się, nieregularny chód i inne problemy z koordynacją mięśni
 • Niezdolność do tworzenia nowych wspomnień
 • Halucynacje wzrokowe i słuchowe
 • Dezorientacja
 • Podwójne widzenie, opadanie powiek i nieprawidłowe ruchy gałek ocznych.

Alkoholicy, którzy mają mokry mózg, nie są świadomi, że mają ten stan. Rodzina i przyjaciele są zazwyczaj tymi, którzy zaczynają kwestionować osobliwe zachowania alkoholika związane z tym zespołem. Na tym etapie alkoholizmu dana osoba jest mniej skłonna do wyrażenia zgody na leczenie alkoholowe i może potrzebować interwencji rodziny i przyjaciół, aby podjąć leczenie uzależnienia. Leczenie zespołu Wernicke-Koraskoffa musi rozpocząć się od abstynencji alkoholowej.

Detoks alkoholowy

Rzucenie używania alkoholu jest niebezpieczne, a czasem nawet śmiertelne dla alkoholików. Detoks alkoholowy jest niezbędny, jeśli istnieje możliwość odzyskania sprawności mózgu u alkoholika, który cierpi na zespół Wernicke-Koraskoffa. Dalsze spożywanie alkoholu w tym stanie doprowadzi do śmierci. Program detoksu alkoholowego powinien zawierać:

 • Certyfikowany lekarz uzależnień, który będzie monitorował proces odstawiania alkoholu
 • 24-godzinny nadzór pielęgniarski
 • Regularne monitorowanie parametrów życiowych
 • Płynne przejście do leczenia alkoholowego

Dezorientacja, objaw zespołu Wernicke-Korsaskoffa, może wywołać panikę u alkoholika, który nie jest świadomy swojego otoczenia podczas detoksu. Ważne jest, aby rodzina i przyjaciele nalegali, aby alkoholik pozostał i stosował się do programu leczenia alkoholowego.

Wyleczenie mokrego mózgu

Leczenie alkoholizmu z wykorzystaniem mokrego mózgu obejmuje doradztwo w zakresie zmiany wzorców myślenia i zachowania, uczenie zdrowych umiejętności radzenia sobie z niepożądanymi uczuciami oraz zapobieganie nawrotom choroby. Dla kogoś, kto cierpi na zespół Wernicke-Koraskoffa, leczenie alkoholowe może również obejmować orientację w rzeczywistości, ćwiczenia pamięci i terapię fizyczną.

W kompleksowym programie odwyku alkoholowego, terapeuci będą w stanie zindywidualizować leczenie w oparciu o konkretne potrzeby alkoholika. Podstawowe elementy odwyku alkoholowego to:

 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Zapobieganie nawrotom choroby
 • Wykłady edukacyjne
 • Grupy wsparcia
 • Trening umiejętności życiowych
 • Zindywidualizowany plan opieki po zakończeniu terapii