Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Jak rozmawiać z dziećmi o narkotykach i alkoholu

Większość dzieci w wieku nastoletnim przynajmniej raz lub kilka razy próbuje narkotyków lub alkoholu. Badania wykazały, że stosunkowo duży odsetek dzieci próbował alkoholu już w szkole średniej. Niebezpieczeństwa związane z eksperymentowaniem przez dzieci z narkotykami i/lub alkoholem są niebezpieczne i nielegalne. Mimo to, dzieci często łatwo ulegają presji rówieśników. Dobrym sposobem dla rodziców i innych zaufanych dorosłych, aby pomóc utrzymać ten problem na dystans, jest wczesne omówienie z dziećmi i uczniami używania i nadużywania narkotyków i alkoholu oraz kontynuowanie rozmowy z nimi, gdy stają się starsze i wchodzą w wiek nastoletni.

Konsekwencje używania narkotyków i alkoholu

Najlepszym sposobem na powstrzymanie dzieci od używania lub nadużywania alkoholu lub narkotyków jest poinformowanie ich o konsekwencjach używania narkotyków i alkoholu z wyprzedzeniem. Młodsze dzieci, które używają narkotyków i alkoholu są w niebezpieczeństwie, że ich zdolność do rozumienia rzeczywistości zmieni się tak poważnie, że bez wątpienia będą podejmować złe decyzje. Dzieciom brakuje podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów, więc używanie substancji, która może zmienić funkcjonowanie ich mózgu, jest bardzo niebezpieczne.

Krótko- i długoterminowe skutki to dwie główne konsekwencje, a każda z nich ma swoje własne ważne i niebezpieczne implikacje. Krótkoterminowe skutki używania alkoholu i narkotyków obejmują bolesne kace, nieświeży oddech, upośledzenie wzroku i koordynacji ręka-oko, zniekształcony i słaby słuch, niezdolność do uchwycenia uczuć i emocji oraz zły osąd, który może prowadzić do znacznie gorszych konsekwencji. Długoterminowe konsekwencje mogą obejmować nastoletnią ciążę, uzależnienie, picie i prowadzenie samochodu, niebezpieczny i wczesny seks, utonięcie i poważne obrażenia, a nawet śmierć. Jeszcze bardziej długotrwałe skutki to choroby wątroby, problemy żołądkowe, niedobór witamin, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, choroby serca, utrata pamięci i ewentualna śmierć z powodu przedawkowania.

Nawiąż dialog

Rozmowa z dziećmi w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest istotnym i bardzo skutecznym sposobem, w jaki rodzice mogą zapobiec sięganiu przez nie po alkohol i narkotyki, gdy proponują im to rówieśnicy. Rodzice powinni zachęcać swoje dzieci do zadawania pytań na temat alkoholu i narkotyków. Dzieci są z natury ciekawskie, a ponieważ są narażone na tematy związane z używkami, rodzice powinni być przygotowani do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą się pojawić. Nawiązanie zdrowego dialogu między rodzicem a dzieckiem jest bardzo ważne i może rozpocząć się już w wieku 11 lat, czyli mniej więcej na poziomie szóstej klasy. Edukacja dzieci na temat negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu może zmniejszyć ich potencjał eksperymentowania w młodym wieku. Gimnazjum to idealny czas dla rodziców, aby uświadomić im konsekwencje używania tych substancji.

Rozmowa z dzieckiem na temat narkotyków jest bardzo ważna i istotna. Zbyt wielu rodziców w dzisiejszych czasach unika rozmów z dziećmi, ponieważ czują się nieswojo, nie chcą sprawiać wrażenia lamusów lub nawet myślą, że szkoły dostarczają im wystarczająco dużo informacji, aby wykonać zadanie. Niestety, wszystkie te powody są dokładnie tym, dlaczego należy rozmawiać z dziećmi w młodym wieku o niebezpieczeństwach związanych z eksperymentowaniem z narkotykami. Ważne jest, aby przekazać im niezbędne informacje, aby w razie propozycji zażycia narkotyków miały pewność, że powiedzą "nie".

Tworzenie atmosfery otwartego dialogu sprzyja tworzeniu zdrowego środowiska, w którym można rozmawiać z dziećmi o narkotykach. Kiedy dzieci nie czują się komfortowo rozmawiając z rodzicami lub zadając im pytania, często szukają informacji gdzie indziej. Informacje te mogą nie być wiarygodne i mogą stawiać je w ryzykownych i niebezpiecznych sytuacjach. Sami rodzice potrzebują edukacji, aby rozmawiać z dziećmi na ten niezwykle ważny temat. Poznanie skutków nadużywania narkotyków i innych faktów pomoże rozwiać błędne przekonania, jakie może mieć dziecko.

Nie myśl, że rozmowa musi czekać, aż Twoje dziecko będzie miało kontakt z narkotykami. Faktem jest, że im wcześniej dojdzie do takiej rozmowy i stanie się ona częścią regularnych rozmów o zdrowiu, tym bardziej prawdopodobne jest, że dziecko będzie chciało i będzie gotowe powiedzieć "nie" narkotykom. Pamiętaj, że rodzice są wzorem dla swoich dzieci, więc poglądy rodziców na temat narkotyków, alkoholu i tytoniu będą miały wpływ na decyzje dziecka.

Przedszkole do 7 roku życia

Wykorzystaj czas i uwagę, które Twoje dzieci chcą Ci poświęcić, kiedy są małe. Jest to wiek, w którym dzieci będą najbardziej uważne na Twoje zachowanie i wskazówki, więc nie rezygnuj z możliwości nauczania. Istnieje wiele możliwości, aby porozmawiać z dziećmi o właściwym stosowaniu leków. Pomyśl o tym: Kiedy dajesz swojemu dziecku lekarstwo, możesz podzielić się z nim informacją, że należy zażywać tylko zalecaną ilość i stosować się do zaleceń.

Zbadaj programy telewizyjne i reklamy, z którymi stykają się Twoje dzieci. Na początku może się to wydawać przytłaczające, ale przygotowanie się poprzez badania jest najlepszą obroną.

Pamiętaj, że ton tej rozmowy musi być spokojny i opanowany. Używaj słów, które dziecko będzie znało lub które łatwo wyjaśnić. Nie myśl, że ta rozmowa powinna odbyć się tylko raz, kiedy Twoje dzieci są małe. Ograniczenie czasu trwania rozmowy do odpowiedniej ilości czasu pomoże również dziecku zapamiętać to, czego go nauczyliśmy. Rozmowy należy przeprowadzać regularnie i zachęcać dziecko do zadawania pytań.

Wiek od 8 do 12 lat

Kiedy Twoje dziecko jest starsze, zacznij rozmowę od pytania, co myśli o narkotykach. Dziecko naprawdę to doceni, ponieważ pozwoli mu to wyrazić siebie i będzie wiedziało, że jego zdanie ma znaczenie. Pozwól im wyrazić swoje uczucia i zadawać pytania, które mogą mieć.

Wzmocnienie dobrego dialogu, kiedy są jeszcze na tyle młode, że chcą Cię słuchać, jest ważną lekcją. Nie przejmuj się, jeśli Twoje pytania nie spowodują początkowo dogłębnej dyskusji, ponieważ samo pytanie o zdanie skłoni je do zastanowienia się nad skutkami zażywania narkotyków. Dać dzieciom znać, że jesteś gotów i otwarty na rozmowę o narkotykach jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie rodzic może zrobić.

Używanie narkotyków jest tak oczywiste w naszym głównym nurcie rozrywki, jak aktorstwo, sport i muzyka. Wykorzystaj zainteresowanie dziecka sportem i wyjaśnij mu, że najlepszymi sportowcami są ci, którzy utrzymują swoje ciała wolne od szkodliwych toksyn. Wyjaśnij niebezpieczeństwa związane z narkotykami takimi jak sterydy i jak mogą one prowadzić ludzi do jeszcze gorszych narkotyków.

Wiek od 13 do 17 lat

Nie możesz chronić swoich dzieci; większość z nich zna osoby, które mają dostęp do narkotyków i alkoholu. Musisz wzmocnić to, czego nauczyłeś swoje dziecko przez lata o szkodliwości narkotyków i o tym, jak może powiedzieć "nie", a nawet całkowicie ich unikać. Nie wykluczaj, że Twoje dzieci nie chcą rozmawiać z Tobą o narkotykach tylko dlatego, że są nastolatkami. Wiele z nich jest otwartych na dyskusję o różnych sprawach w ich życiu.

Regularne rozmowy z dziećmi na temat skutków zażywania narkotyków i picia alkoholu pomogą zachęcić je do całkowitego unikania tych używek. W rozmowach tych przedstawiaj konsekwencje uczestnictwa w tych działaniach, takie jak odsiadka w więzieniu czy grzywny. Wyjaśnij nawet, że ich działania mają wpływ na innych i jeśli angażują się w działania związane z narkotykami, mogą kosztować kogoś życie.

Przedyskutuj z rodziną pomysł sporządzenia pisemnego kontraktu dotyczącego narkotyków, alkoholu i innych szkodliwych substancji. Wyjaśnij im, że jeśli znajdą się w trudnej sytuacji lub coś sprawi, że poczują się niekomfortowo, mogą w każdej chwili zadzwonić do Ciebie, abyś je odebrał. Pamiętaj, aby przedstawić im konsekwencje złamania tego kontraktu, takie jak utrata przywilejów, np. prowadzenia samochodu.

Tworzenie dobrych podstaw

Nikt nie jest odporny na skutki zażywania narkotyków. Dzieci na całym świecie w pewnym momencie będą miały kontakt z narkotykami. Przygotowanie ich, aby wiedzieć, co robić w tych trudnych okolicznościach jest najlepszą obroną.

Zaangażuj całą swoją rodzinę w walkę z narkotykami i zwracaj uwagę na przyjaciół, z którymi się przyjaźnią. Badania wykazały, że dzieci, które mają przyjaciół używających narkotyków, najprawdopodobniej same będą eksperymentować z narkotykami. Dzieci, które również doświadczają konfliktów rodzinnych, depresji lub samotności, częściej sięgają po narkotyki jako mechanizm radzenia sobie z problemami. Poznaj ich przyjaciół i ich rodziny, zrozum, przez co przechodzą w szkole i zachęć je do zaangażowania się w zajęcia pozalekcyjne.

Świetnym ćwiczeniem, które można wypróbować z dziećmi, jest odgrywanie ról, co zrobić, gdy znajdą się w trudnej sytuacji. Odgrywajcie scenariusze dotyczące różnych środowisk, w których mogą mieć kontakt z narkotykami. Przedyskutujcie ze sobą najlepsze sposoby unikania ich, a nawet wymyślcie zwroty, które dobrze byłoby wypowiedzieć, gdyby kiedykolwiek zaproponowano im narkotyki.

Spraw, aby Twój dom stał się bezpiecznym środowiskiem, w którym dzieci będą mogły rozmawiać z Tobą o swoich obawach, a Ty będziesz mógł podzielić się swoimi przemyśleniami. Pamiętaj, aby słuchać i dać im szansę na wyrażenie siebie. Jednym z najlepszych sposobów uczenia jest po prostu słuchanie. Wspólne poszukiwania zabawnych zajęć pomogą stworzyć otwartą komunikację między wszystkimi członkami rodziny.

Po prostu powiedz "nie"

Nauczenie dzieci, by po prostu mówiły "nie", gdy proponuje się im narkotyki lub alkohol, jest nadal najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem na utrzymanie ich z dala od strasznych skutków używania i nadużywania alkoholu i narkotyków. Każdy ma możliwość dokonywania własnych wyborów, a to dotyczy również używania narkotyków lub alkoholu. Dzieci należy uczyć różnych sposobów wyznaczania granic, używając ich własnego osądu, aby powiedzieć "nie" alkoholowi i narkotykom. Różne sposoby mówienia "nie" pomogą im w sytuacjach społecznych, z którymi mogą mieć do czynienia w szkole, na imprezach i podczas spotkań z przyjaciółmi. Samo powiedzenie "Nie, dziękuję" może być dla dzieci skutecznym sposobem trzymania się z dala od nadużywania substancji. Ustala ono granicę z drugą osobą, która oferuje narkotyki lub alkohol, i daje jej natychmiast znać, że dziecko nie jest zainteresowane.

Jeśli nastolatek jest na imprezie i proponuje mu się narkotyki lub alkohol, wystarczy, że potrząśnie głową i powie "nie". Jeżeli sytuacja stanie się zbyt poważna lub dziecko poczuje się pod presją, zawsze może do Ciebie zadzwonić i/lub opuścić imprezę. Telefony komórkowe to kolejny sposób, w jaki rodzice mogą zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom, które uczestniczą w przyjęciach. Dziecko może zadzwonić do rodzica, gdy czuje się niekomfortowo lub jest przytłoczone presją rówieśników. Kolejna wskazówka dla dzieci to zadawanie pytań przyjaciołom, gdy proponuje się im narkotyki lub alkohol. Czasami samo zapytanie rówieśnika, skąd coś ma, powstrzyma go przed oferowaniem tego lub nawet zrobieniem tego samemu.

Picie i zażywanie narkotyków to duże problemy współczesnych dzieci. Skuteczna jest wczesna edukacja na temat trzymania się z dala od narkotyków i alkoholu. Rodzice powinni być edukowani w zakresie nadużywania substancji, aby uczyć swoje dzieci o konsekwencjach używania narkotyków i alkoholu.