Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 607 407 014 kontakt@jacekswist.pl

Znalezienie odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień od leków na receptę

Przejście przez detoks i rehabilitację w wykwalifikowanym centrum leczenia uzależnień od leków na receptę jest kluczowe dla każdego, kto szuka życia z dala od uzależnienia od tabletek na receptę. Jednakże, uczęszczanie do jakiegokolwiek centrum leczenia nie gwarantuje sukcesu danej osoby. Ci, którzy szukają pomocy muszą wejść do centrum leczenia z programami, które zaspokajają ich specyficzne i unikalne potrzeby.

Rzeczy do rozważenia przy poszukiwaniu ośrodka leczenia uzależnienia od leków na receptę

Wszystkie leczenie uzależnień musi rozpocząć się od programu detoksykacji. Osoby rozpoczynające leczenie nadużywania tabletek na receptę muszą znaleźć program detoksykacji, który pomaga w ich szczególnym uzależnieniu. Różne leki wpływają na ciało i umysł w różny sposób, co oznacza, że objawy odstawienia mogą się znacznie różnić.

Po przejściu przez detoksykacji, pacjenci będą musieli przejść do rehabilitacji. Zazwyczaj, pacjenci będą poruszać się w stacjonarnym programie odwyku od narkotyków i alkoholu. Później, mogą przejść do intensywnego programu ambulatoryjnego. Dzięki tym programom pacjenci nauczą się, jak radzić sobie z pragnieniami i wyzwalaczami, jak utrzymywać silne relacje i jak naprawić relacje, z którymi mieli trudności w przeszłości. Niektóre z tych programów obejmują:

  • Leczenie podwójnej diagnozy
  • Terapię rodzinną
  • Terapię grupową
  • Fizykoterapię
  • Oceny psychiatryczne
  • Poradnictwo duchowe

W zależności od tego, z czym się zmagają, dyktuje programy i terapie, do których będą przystępować. Do niektórych zajęć przystępują wszyscy, np. do terapii grupowej, a inne ludzie wybierają ze względu na swoje specyficzne problemy lub preferencje. Uczęszczanie do odpowiedniego ośrodka leczenia gwarantuje, że będą one wokół lekarzy i innych specjalistów medycznych, którzy będą współpracować w celu określenia, które plany leczenia będzie prawo dla nich.

Zakończenie leczenia nie oznacza jednak, że ludzie wyzdrowieli. Nawet jeśli uczestniczą w odpowiednich programach i znajdują najwyższy poziom wsparcia, nadal istnieje szansa na nawrót choroby. Dlatego ważne jest dla pacjentów, aby również wejść do programów opieki po leczeniu, które zaspokajają ich potrzeby, zwłaszcza po pierwszym roku leczenia nadużywania tabletek na receptę. Ci, którzy uczęszczają do programów opieki po są bardziej prawdopodobne, aby utrzymać trzeźwość, nawet gdy życie staje się stresujące.

Jak Recovery Connection może pomóc tym, którzy szukają leczenia nadużywania pigułek na receptę

Recovery Connection dąży do budowania mostów między przyszłych pacjentów i ośrodków leczenia, które będą pracować najlepiej dla nich. Współpracujemy z przeszkolonych pracowników służby zdrowia, którzy chcą pomóc tym, którzy zmagają się z uzależnieniem. Rozumiemy, że każda osoba jest inna, więc nie skłaniamy się ku jakiejś konkretnej opcji leczenia. Zamiast tego przedstawiamy ludziom różne sprawdzone w czasie metody leczenia, które przynoszą trwałe rezultaty.

Nasze usługi, narzędzia i zasoby są dostępne dla każdego, kto próbuje pokonać uzależnienie, bez względu na to, czy boryka się z uzależnieniem od alkoholu, leków na receptę, heroiny, czy nadużywa innej substancji. Istnieją ośrodki leczenia, które pomagają ludziom pokonać wiele różnych substancji. Możemy zapewnić drogę do tych ośrodków dla naszych pacjentów.